Installere
Varmepumpe

Nesodden · Ski · Follo · Oslo · Akershus

Installere varmepumpe

Vi anbefaler å la en fagkyndig montere varmepumpen for deg, og vi hjelper gjerne til. Fra den 01.09.2013 ble det ulovlig å montere varmepumpe selv. Gjør du det selv, så gjelder ikke forsikring og garantien, om uhellet skulle være ute.

F-gass

F-gass er samlebetegnelsen for gasser av typen HFK, som er en gruppe fluorforbindelser som blant annet brukes som kuldemedium i kjøle- og fryseanlegg, varmepumper og luftkondisjoneringsanlegg for bygninger og kjøretøy.

Den nye forordningen gjelder dermed ikke kun for arbeide med varmepumper, men omfatter alle disse ovenfor nevnte installasjonene. HFK-gasser er drivhusgasser som bidrar til global oppvarming, og det er et ønske om å redusere utslippet av F-gasser som er bakgrunnen for forordningen.

Både firmaet og personen som installerer varmepumpen skal være F-gass sertifisert.

Gammel varmepumpe

Dersom du har en gammel varmepumpe som skal demonteres, må dette også gjøres av fagfolk.

Elektrisk feil på varmepumpe

Er det derimot et kretskort eller en elektrisk feil, trenger du imidlertid ikke F-gass-godkjent montør for å reparerer det.