Fikse
Vannlekasje

Nesodden · Ski · Follo · Oslo · Akershus

Vannlekkasje

Vi fikser vannlekkasjer i tak, på bad, på kjøkken, inne i vegg, i kjeller, fra 0ppvaskmaskin, under parkett i Ski – Follo-området, Oslo og Akershus.

Typiske steder lekkasjer oppstår:

 • Vannlekkasje i tak
 • Vannlekkasje på bad
 • Vannlekkasje på kjøkken
 • Vannlekkasje inne i vegg
 • Vannlekkasje i kjeller
 • Vannlekkasje fra oppvaskmaskin
 • Vannlekkasje fra vaskemaskin
 • Vannlekkasje under parkett

Vannskade – Hva nå?

Det kan være mange årsaker til at vannskader oppstår. Alt fra gamle rør, feil produkt eller ufaglærte «rørleggere» er ofte blant årsakene til vannlekkasje.

Om en lekkasje oppstår, gjør følgende:

 • Steng hovedkranen
 • Rydd unna verdisaker, møbler og andre ting som kan bli skadet
 • Ring vaktmester eller styreleder for å få hjelp til å tørke opp
 • Kontakt en kyndig rørlegger
 • Kontakt forsikringsselskap og meld eventuelle skader

For å forebygge vannlekkasjer, er det lurt å få sjekket anlegget med jevne mellomrom. Dette gjelder spesielt eldre røranlegg.